chwilowki
Demo

 

Projekt realizowany pzez Centrum Rozwoju Dziecka 

"Żłobek Motylek ułatwia powrót na rynek pracy rodzicom, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3" 

zakończył się w dniu 31.08.2018 r.

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękuję za współpracę.

                                                                                                                                               Koordynator Projektu

                                                                                                                                               Izabela Szachowicz

 

 


Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek Izabela Szachowicz pozyskała środki finansowe w wysokości 219.828,75 zł na realizację projektu "Żłobek Motylek ułatwia powrót na rynek pracy rodzicom, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3". Dzięki realizacji projektu 10 dzieci z Bielska Podlaskiego będzie mogła bezpłatnie uczęszczać do żłobka przez okres 12 miesięcy.

  

Opieka nad dziećmi od 1 roku do lat 3. 

Opieka + wyżywienie = 0,00 zł

Rekrutacja do projektu od dnia 29.05 2017r. do dnia 18.08.2017r.

 

Opieka nad dziećmi będzie sprawowana w nowopowstałym żłobku przy ul. Wysockiego 8, w Bielsku Podlaskim od dnia 01.09.2017 r

Z projektu może skorzystać, rodzic/opiekun prawny sprawujący funkcje wychowawcze nad dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3:

  • powracający na rynek pracy po przerwie zwiazanej z wychowaniem/urodzeniem dziecka, zatrudniony na umowę o pracę na czas określony

lub

  • będący osobą bezrobotną, bądź nieaktywną zawodowo,

Deklarujące chęć powrotu na rynek pracy.

 

Dokumenty do pobrania na stronie:

 

Celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy osób związanych z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz osób pozostających bez pracy, które dzięki programowi będą miały szanse ją znaleźć poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom w wieku do lat 3. 

Planowany termin realizacji Projektu:01.05.2017r. - 30.09.2018 r.

Wartość projektu: 259.828,75 zł     Dofinansowanie UE: 219.828,75

 

 

Prywatny Zlobek Bielsk Podlaski Hajnwka Siemiatycze zajecia dodatkowe edukacyjne nauka jezyka angielskiego angielski psycholog psychofizyczne